Garantie en service

Hoe lang heb ik garantie op mijn QLIV meubel?

QLIV geeft 5 jaar garantie. Elk QLIV meubel is vervaardigd van bijzonder hoogwaardige materialen en wordt met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Het meubel verlaat onze leveranciers na een zorgvuldige eindcontrole. Mochten zich desondanks materiaal- of fabricagefouten voordoen, dan draagt QLIV bij in de kosten van vervanging of reparatie volgens onderstaand schema:

Gebruikjaren            Bijdrage QLIV (in procenten van de kosten)

0-­1                             100 %

1-­2                             80 %

2-­3                             60 %

3-­4                             40 %

4-­5                             20 %

Als voorwaarde stellen wij hierbij uitdrukkelijk dat onze onderhoudsadviezen, zoals onder andere hier omschreven, correct zijn opgevolgd. Voorts dient er sprake te zijn van normaal huishoudelijk gebruik. Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik zijn van garantie uitgesloten. In deze wijzen wij u nogmaals op het feit dat hout een natuurlijk materiaal is. Zo ontstaat, onder de invloed van licht, de uiteindelijke kleur van het hout tijdens het gebruik (vraag uw dealer om uitleg en advies). Voor een gelijkmatige verkleuring is het wenselijk even­tuele inlegbladen, gedurende de eerste maanden, ook in het licht te plaatsen. Heel belangrijk voor de conditie van het hout is het handhaven van een zo constant mogelijke relatieve luchtvochtigheid (ca. 60%), zodat uitdroging van het hout, en daarmee krimp, vermeden wordt.

Een beroep op de QLIV garantie dient plaats te vinden binnen de garantieperiode, die ingaat op de dag van aflevering aan de eerste eigenaar of ten laatste 30 dagen na aflevering van QLIV aan de QLIV dealer. Aanmelding van aanspraak op garantie dient plaats te vinden bij uw QLIV dealer, uitsluitend onder overlegging van de factuur en dit garantiebewijs. Uw dealer zal daarna zorgdragen voor de verdere afhandeling van de klacht.

Specifieke uitsluitingen

  • Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
  • Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.
  • Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d., zijn tevens uitgesloten van de garantie.
  • Reparaties aan het meubel en/of het bekledingsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van QLIV, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
  • Stoelen: de QLIV garantiebepalingen gelden niet voor leder en bekledingsstoffen die niet tot de standaard QLIV-collectie behoren (de zgn. ‘ingezonden materialen’).

Waar kan ik terecht als er iets niet in orde is met mijn QLIV meubel?

Een service-melding kunt u doen bij uw QLIV dealer. Uw dealer heeft vaak een eigen servicedienst die de klacht voor u zal oplossen.

Cookies op QLIV
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties